Het Ruilhus

Dé speelgoedruilbank

Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van ongeveer 10 vrijwilligers, meest ouders en grootouders. Drie bestuursleden zorgen voor de dagelijkse gang van zaken, dit doen zij eveneens als vrijwilligers. Niemand ontvangt dus een geldelijke beloning.

Het bestuur bestaat uit:

Mevr. M. Verbeet, voorzitter

Mevr. H.M. Witkamp, secretaris

Mevr. E. Oosterwijk, penningmeester

DSC_7932
DSC_7932

 Olaf en een aantal vrijwilligers tijdens de opening van het Ruilhus

Financieel overzicht:

uitgaven

Jaarlijks:

*pr/relatiekosten €100

*huishoudelijk/diversen €50

*administratiekosten €50

Maandelijks:

*Huur €193 af te dragen aan stichting Het Kulturhus

*Huur opslag ruimte €7

*Webhosting €8

 

 

Inkomsten

Ons startkapitaal komt voort uit de opgeheven Speelotheek De Speeldoos uit Beek. Verder zijn wij afhankelijk van schenkingen, donaties, subsidies en overige inkomsten.