Het Ruilhus
Dé speelgoedruilbank 

Over ons


Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van ongeveer 10 vrijwilligers, meest ouders en grootouders. Drie bestuursleden zorgen voor de dagelijkse gang van zaken, dit doen zij eveneens als vrijwilligers. Niemand ontvangt een geldelijke beloning.

Het bestuur bestaat uit:

Mevr. M. Verbeet, voorzitter

Mevr. H.M. Witkamp, secretaris

Mevr. E. Oosterwijk, penningmeester


 Olaf en een aantal vrijwilligers tijdens de opening van het Ruilhus

 

  BeleidsplanFinancieel jaaroverzicht

Financieel jaaroverzicht 2021 t/m 2022
Overzicht van de baten en lasten van de afgelopen 3 jaar
Ruilhus.pdf (23.26KB)
Financieel jaaroverzicht 2021 t/m 2022
Overzicht van de baten en lasten van de afgelopen 3 jaar
Ruilhus.pdf (23.26KB)


Inkomsten

Ons startkapitaal komt voort uit de opgeheven Speelotheek De Speeldoos uit Beek. Verder zijn wij afhankelijk van schenkingen, donaties, subsidies en overige inkomsten. 

De inkomsten in 2022 zijn voortgekomen uit een aantal acties zoals de loterij, de Weggeef Pop-Up store en de oliebollenactie. Meer over onze activiteiten vindt u op de evenementen pagina.